Databeskyttelse

Erklæring om databeskyttelse

1. Databeskyttelse i korte træk

Generelle henvisninger

De følgende henvisninger giver et hurtigt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er data, som vedrører en person eller ved hjælp af hvilke en person kan identificeres. Udførlige informationer om databeskyttelse finder du i nedenstående erklæring om databeskyttelse.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på denne hjemmeside?

Hjemmesideindehaveren står for bearbejdelsen af data på denne hjemmeside. Dennes kontaktoplysninger finder du under Impressum på denne hjemmeside.

Hvordan samler vi dine data?

Dine data indsamles til dels ved, at du selv meddeler os dem. Herved hentydes for eksempel til data, som du skriver i en kontaktformular.

Andet data indsamles automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (for eksempel internetbrowser, styresystem eller tidspunkt for besøg på en side). Indsamlingen af disse data sker automatisk, så snart du åbner vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at garantere en fejlfri drift af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere, hvordan du bruger hjemmesiden.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til vederlagsfrit at få information om, hvilke af dine personoplysninger, der ligger gemt på vores hjemmeside, hvor disse personoplysninger kommer fra, hvilke(n) modtager(e) eller kategori(er) af modtagere de er videresendt til samt med hvilken begrundelse oplysningerne er blevet opbevaret. Du har desuden ret til at få rettet disse data, ligesom du kan få dem spærret eller slettet. Ved spørgsmål hertil eller til databeskyttelse generelt kan du altid henvende dig til den adresse, som du finder under Impressum. Du kan også klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København.

Desuden har du ret til under særlige omstændigheder at kræve behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Detaljer herom finder du i erklæringen om databeskyttelse under ”ret til begrænsning af behandling”.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores hjemmeside, kan din adfærd bruges til at lave statistik. Dette sker primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din adfærd på hjemmesiden sker i reglen anonymt: Adfærden på hjemmesiden kan ikke føres tilbage til dig.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Detaljerede informationer om disse værktøjer og om hvordan du gør indsigelse, finder du i den følgende erklæring om databeskyttelse.

Google Analytics

Denne hjemmeside benytter webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californien 94043, USA.

Google Analytics burger såkaldte Cookies. Det er tekstdata, som gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af brugen af websiden. De data, som fremskaffes af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres og gemmes i reglen på en server i USA, som tilhører Google.

Cookies fra Google Analytics gemmes på basis af art. 6 afs 1 lit. f af GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærd, både for at optimere hjemmesiden og reklame.

IP Anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret funktionen IP anonymisering. Som følge heraf bliver din IP-adresse afkortet af Google inden for EU’s medlemslande eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forud for overførslen til USA. Kun i særlige tilfælde vil den fulde IP adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, lave rapporter om aktivitet på hjemmesiden og stille andre tjenester relateret til websitet og internetbrug til rådighed for webstedsoperatøren. IP adressen, som Google Analytics overfører fra din browser, sammenkøres ikke med andre data fra Google.

Browser Plugin

Du kan forhindre, at cookies gemmes ved hjælp af indstillingerne i din browsersoftware; Vi påpeger dog, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Derudover kan du forhindre Googles indsamling af de data, der genereres af cookien, som er relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP adresse) og behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere det browser plugin, som er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Modstand mod dataindsamling

Du kan forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. En opt-out-cookie vil blive indstillet til at forhindre, at dine data bliver indsamlet ved fremtidige besøg på dette websted:

2. Generelle henvisninger og pligtinformation

Databeskyttelse

Indehaverne af denne side tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i henhold til de lovmæssige krav om databeskyttelse samt denne erklæring om databeskyttelse.

Når du benytter denne hjemmeside, bliver forskellige personoplysninger indsamlet. Personoplysninger er data, som kan bruges til at identificere dig personligt. Den følgende erklæring om databeskyttelse forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det sker.

Vi henviser til, at man ved dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan opleve sikkerhedsbrister. En komplet beskyttelse af data for tredjeparts indgriben er ikke mulig.

Henvisning til den ansvarshavende

Den ansvarshavende for behandling af data på denne hjemmeside er:

Søren Tvilsted
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon: +45 21 51 90 69
Email: sotv@regionsjaelland.dk

Den ansvarshavende er den naturlige eller juridiske person, som alene eller med andre bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresse eller lign.)

Tilbagekaldelse af samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser sker kun med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Lovligheden af de data, som er blevet behandlet indtil tilbagetrækningen af samtykket, forbliver uberørt af denne.

Ret til indsigelse og individuelle afgørelser og indsigelse mod direkte markedsføring (art. 21, GDPR)

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. (Art. 21, stk. 1 GDPR)

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. (Art. 21, stk. 2 GDPR)

Klageret ved den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR er de forurettede berettiget til at klage ved en tilsynsmyndighed, særligt i medlemslandet, hvor de opholder sig, hvor deres arbejdsplads ligger eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted.
Retten til at klage bliver ikke berørt af andre administrative eller retslige klagemuligheder.

Ret til dataoverførsel

Du har til eget brug eller til tredje ret til at få udleveret data, som vi bearbejder automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, i et normalt, maskinlæsbart format. Hvis du ønsker en direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, sker dette kun, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og TLS-kryptering

Denne side benytter af sikkerhedsgrunde og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, eksempelvis bestillinger eller forespørgsler, der fremsendes til os som hjemmesideindehaver, en SSL- og TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan genkendes ved, at adresselinjen i browseren skifter fra ”http://” til ”https://” og på lås-symbolet i browserlinjen.

Når SSL- og TLS-krypteringen er aktiveret, kan andre ikke læse med, når du overfører data til os.

Information, spærring, sletning og rettelse

I henhold til gældende lov har du til enhver tid ret til vederlagsfrit at få information om dine gemte personoplysninger, hvor de kommer fra, hvilke(n) modtager(e) eller kategori(er) af modtagere de er videresendt til og formålet med bearbejdelsen af dataene og hvis aktuelt har du ret til en rettelse, spærring eller sletning af disse data. Ved spørgsmål til dette eller til personoplysninger generelt kan du til enhver tid henvende dig til os på adressen, som findes under Impressum.

Ret til begrænsing af bearbejdelsen

Du har ret til at kræve en begrænsning af bearbejdelsen af dine personoplysninger. Angående dette kan du altid henvende dig til os på adressen, som findes under Impressum. Retten til begrænsning af bearbejdelsen er gyldig i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider rigtigheden af de personoplysninger, vi gemmer, har vi som regel brug for tid for at verificere dette. Mens vi verificerer, har du ret til at kræve en begrænsning af bearbejdelsen af dine personoplysninger.
  • Hvis bearbejdelsen af dine personoplysninger skete/sker uretmæssigt, kan du kræve begrænsning i stedet for sletning af bearbejdelsen af dataene.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
  • Hvis du har gjort indsigelse i forhold til art. 21 afsnit 1 af GDPR, skal der foretages en vurdering af dine og vores interesser. Så længe det ikke er fastlagt, hvis interesser er størst, har du ret til at kræve en begrænsning på bearbejdelsen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset bearbejdelsen af dine personlige oplysninger, må disse data – undtaget at du selv gemmer dem – kun bruges med dit samtykke eller til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav eller for at beskytte en anden naturlig eller juridisk persons rettigheder eller grundet en vigtig offentlig interesse i den Europæiske Union eller et medlemsland.

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Internetsider benytter sig til dels af såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virusser. Cookies er til for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker. Cookies er små stykker tekstdata, som bliver lagt ned på din computer og som gemmer din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte ”session-cookies”. De slettes automatisk efter dit besøg på vores hjemmeside. Andre cookies gemmes på din maskine, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside.

Du kan indstille din browser til at informere dig om, når en cookie bliver anbragt og kun tillade cookies en enkelt gang, tillade cookies i bestemte tilfælde eller helt spærre for dem, ligesom du kan indstille den til at slette cookies automatisk, når du lukker din browser ned. Bruges cookies ikke, kan denne hjemmesides funktionalitet blive begrænset.

Cookies, som er nødvendige til gennemførelse af elektronisk kommunikation eller som muliggør bestemte funktioner, som du har forespurgt, (f.eks. en varekurvfunktion), gemmes på basis af art. 6 afs. 1 lit. f af GDPR. Hjemmesideindehaveren har en berettiget interesse i at gemme cookies med henblik på en fejlfri og optimeret drift af sine tjenester. Såfremt andre cookies gemmes (f.eks. cookies til at analysere din adfærd på hjemmesiden), behandles disse separat i denne erklæring om databeskyttelse.

Server Log-data

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i form af såkaldte server log-data, som din browser automatisk formidler til os. Det er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt styresystem
  • Referrer URL
  • Hostname fra computeren, som tilgår hjemmesiden
  • Klokkeslæt ved serverforespørgsel
  • IP-adresse

Disse data sammenkøres ikke med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data sker på basis af art. 6 afs. 1 lit. f af GDPR. Hjemmesideindehaveren har en berettiget interesse i, at hjemmesiden fremstår teknisk fejlfri og er optimeret – til dette er det nødvendigt at indsamle server log-filer.

Kontaktformular

Hvis du kontakter os per kontaktformular, gemmes dine oplysninger fra kontaktformularen, inklusiv deri angivet kontaktinformation, hos os med henblik på bearbejdelse af forespørgslen og i tilfælde af yderligere spørgsmål. Disse data videreformidler vi ikke uden dit samtykke.

Bearbejdelsen af dataene fra kontaktformularen sker dermed på basis af dit samtykke (art. 6 afs. 1 lit. a af GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Til det er en løst formuleret e-mail nok. Lovligheden af de data, som er blevet behandlet indtil tilbagetrækningen af samtykket, forbliver uberørt af denne.

De data, du har tastet ind i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du giver os besked på at slette dem, indtil du tilbagetrækker dit samtykke eller indtil der ikke længere er nogen grund til at beholde dataene (f.eks. efter afsluttet bearbejdelse af din forespørgsel). Lovmæssige bestemmelser – særligt lovmæssige opbevaringsfrister – forbliver uberørte.

Forespørgsel per e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os per e-mail, telefon eller fax, gemmes og bearbejdes din forespørgsel inklusiv alle personoplysninger fra forespørgslen (navn, forespørgsel) med henblik på at behandle forespørgslen. Disse data videreformidler vi ikke uden dit samtykke.

Bearbejdelsen af disse data sker på basis af art. 6 afs. 1 lit. b af GDPR, såfremt din forespørgsel hænger sammen med udførelsen af en kontrakt eller er påkrævet til gennemførelse af forudgående kontraktforanstaltninger. I alle andre tilfælde beror bearbejdelsen på dit samtykke (art. 6 afs. 1 lit. a af GDPR) og/eller på vores berettigede interesse (art. 6 afs. 1 lit. f af GDPR), da vi har berettiget interesse i en effektiv bearbejdelse af forespørgsler, som rettes til os.

De data, du har oplyst i forespørgslen, bliver hos os, indtil du giver os besked på at slette dem, indtil du tilbagetrækker dit samtykke eller indtil der ikke længere er nogen grund til at beholde dataene (f.eks. efter afsluttet bearbejdelse af din forespørgsel). Lovmæssige bestemmelser – særligt lovmæssige opbevaringsfrister – forbliver uberørte.

4. Sociale Medier

Facebook plugins (synes godt om- og dele-knappen)

På vores sider har vi plugins fra det sociale medie Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebooks plugins kan genkendes på Facebook-logoet eller på ”like-knappen” (”synes godt om”) på vores side. En oversigt over Facebook Plugins finder du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøger vores sider, etableres der gennem pluginnet en direkte forbindelse mellem din browser og Facebookserveren. Facebook får derigennem oplyst, at du med din IP-adresse har besøgt vores hjemmeside. Hvis du trykker på ”synes godt om-knappen”, mens du er logget ind på din Facebookkonto, kan du linke til vores siders indhold på din Facebookprofil. Derved kan Facebook registrere, at du har besøgt vores hjemmeside. Vi henviser til, at vi som hjemmesideindehaver ikke modtager oplysninger fra Facebook om indholdet af de formidlede data, samt hvad de bruges til. Yderligere information om dette finder du i Facebooks erklæring om databeskyttelse på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ønsker du ikke, at Facebook registrerer, at du har besøgt vores hjemmeside, så kan du logge ud fra din Facebookprofil.

Benyttelsen af Facebookplugins sker på basis af art. 6 afs. 1 lit. f af GDPR. Hjemmesideindehaveren har en berettiget interesse i så stor synlighed som muligt på de sociale medier.

5. Nyhedsbrev

Data i forbindelse med nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet på vores hjemmeside, har vi brug for din e-mailadresse samt informationer, som lader os verificere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse og er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data trækkes ikke, eller kun på frivillig basis. Disse data bruger vi udelukkende til at sende den anmodede information og videreformidler dem ikke til tredjepart.

Bearbejdelsen de data, som er angivet i tilmeldingen til nyhedsbrevet sker på basis af dit samtykke (art. 6 afs. 1 lit. a af GDPR). Du kan til enhver tid tilbagetrække til samtykke til, at vi gemmer dataene og e-mailadressen samt at vi bruger dem til at sende nyhedsbrevet, det sker ved at trykke på ”afmeld” –linket i nyhedsbrevet. Lovligheden af de data, som er blevet behandlet indtil tilbagetrækningen af samtykket, forbliver uberørt af denne.

De af dine data, som vi gemmer med det formål at sende nyhedsbrevet, gemmer vi, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, hvorefter de slettes. Data, som vi gemmer til andre formål, bliver ikke berørt af dette.