FORSKNING OG UDVIKLING

Changing Cancer Care vil optimere kvaliteten af kræftbehandling gennem fire fokusområder.

Nye diagnose- og behandlingsformer til kræft

Denne arbejdspakke arbejder på en forbedret diagnostik og en ny, effektiv behandling for metastaser i huden. Arbejdspakken arbejder også på at forhindre en særlig komplikation i rygmarven ved strålebehandling.

Kræftpatienternes erfaringer skal forbedre behandlingen

I denne arbejdspakke arbejder danske og tyske forskere sammen om at skræddersy kræftbehandlingen til den enkelte patient ved at inddrage patienters egne erfaringer og vurderinger af kræftbehandlingen.

Blodtest i patienternes hjem

Målet med denne arbejdspakke er at finde og teste en løsning, så kræftpatienter kan tage blodprøver i eget hjem, og som på sigt kan erstatte de blodprøver, som i dag tages på sygehuset eller hos egen læge.

Kompetenceløft til sygeplejersker

I denne arbejdspakke er målet at udvikle nye kurser til sygeplejersker, som blandt andet skal omhandle brugen af ny teknologi og opgaveglidning mellem læger og sygeplejersker.