OM CHANGING CANCER CARE

Optimering af kræftbehandling gennem patientinddragelse

Baggrund og mål

Flere og flere mennesker får kræft. Det skyldes blandt andet at befolkningen bliver ældre og flere lever med kræft som en kronisk sygdom. Det indebærer ikke kun konsekvenser for kvaliteten af behandlingen for den enkelte kræftpatient, men også for de pårørende og for samfundet. Det stigende antal kræftpatienter sætter sundhedssektoren under pres, både hvad angår behandlingskvalitet, antal af behandlede patienter, tilstedeværelse af højtkvalificeret personale og behandlingsomkostninger. For at imødekomme de store udfordringer, denne udvikling medfører, er der brug for nye behandlingsmetoder og produkter.

Forskning og udvikling

Projektet Changing Cancer Care arbejder på fire overordnede fokusområder, hvorigennem målet er at ændre kræftdiagnostik og –behandling for at imødekomme de store udfordringer inden for kræftområdet. Projektet orienterer sig særligt mod vigtigheden af patientinddragelse i kræftbehandlingen.

Dansk-tysk samarbejde

Changing Cancer Care er et EU Interreg-projekt. Interreg har til formål at fremme samarbejde på tværs af EU’s grænser. Changing Cancer Care indeholder et omfattende og centralt samarbejde mellem partnere i Danmark og Tyskland. Den fælles vilje i det grænseoverskridende projekt vil udmunde i brugbare løsninger for begge sundhedssystemer. Ved at rekruttere patienter fra begge sider af den dansk-tyske grænse til kvalitetsudvikling, teknologiudvikling og kræftforskning vil patientpuljen være meget større i forhold til kun at arbejde på den ene side af grænsen. Nye løsninger kan derved hurtigere testes.

Fakta

  • Formål: At udvikle mere effektive behandlingsmetoder til kræftbehandling
  • Budget: 4,1 mio. euro
  • Projektledelse: Sjællands Universitetshospital (SUH), Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder
  • Projektpartnere: 11 projektpartnere og 4 netværkspartnere
  • Tidsramme: januar 2019 – 30/6 2022
  • Støttes af: EU Interreg Deutschland-Danmark
Niels Henrik Holländer

Leder af Changing Cancer Care

nhho@regionsjaelland.dk

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder,

Rådmandsengen 5,

DK – 4700 Næstved

Prof. Dr. Julie Gehl

Leder af Changing Cancer Care og arbejdspakkeleder

kgeh@regionsjaelland.dk

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder,

Sygehusvej 10,

DK – 4000 Roskilde

 

0
Forskningsinstitutioner
0
Projektpartnere
0
Netværkspartnere

Projektpartnere