Charite

Projektpartner Charité – Universitetsmedizin Berlin, Klinik for gynekologie med brystcentrum Charité sygehuset i Berlin er et at Europas største hospitaler. Her finder man et specialiseret forskningscenter for brystsygdomme med fokus på patientcentreret pleje efter de nyeste standarder og retningslinjer på området. Ledende overlæge inden for brystsygdommen Dr. Med. Maria Margarete Karsten vil bistå projektets partnere…

Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital

Netværkspartner Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital Klinisk Biokemisk Afdeling varetager biokemiske udfører blodprøvetagning, EKG-optagelser hurtiganalyser etc for Bispebjerg Frederiksberg Hospital og den centrale del af København (City) og Frederiksbergs +400.000 borger. Laboratoriet afgiver ca. 10 mio  analysesvar pr år og  har stor ekspertise i at undersøge kvaliteten af instrumenter der bruges til patientnære undersøgelser; POCT-…

Klinik for Urologi og Pædiatrisk Urologi Universitetshospital Slesvig-Holsten

Netværkspartner Klinik for Urologi og Pædiatrisk Urologi Universitetshospital Slesvig-Holsten Klinik for Urologi og Pædiatrisk Urologi på Universitetshospitalet Slesvig-Holsten, Campus Kiel og Interreg 5a projekt ‚Prometheus’ arbejder på patientempowerment og andre aspekter af patientinddragelse på individuel patientplan og har stor erfaring inden for området. Fremme af patientinddragelse er centralt for klinikken og for Prometheus. Kontaktinformation Arnold-Heller-Strasse…

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon Projektpartner Professionshøjskolen Absalon Professionshøjskolen Absalon er den regionale professionshøjskole på Sjælland og har 11.000 studerende og 750 ansatte. Professionshøjskolen udbyder 11 professionsbacheloruddannelser inden for sundheds-, social-, ingeniør-, og de pædagog- og lærerfaglige områder. Derudover tilbyder Professionshøjskolen en række efter- og videreuddannelser og står for udviklings- og forskningsprojekter nationalt og internationalt. Kontaktinformation Google Map…

Klinik for Stråleterapi, Lübeck Universitet

Projektpartner Klinik for Stråleterapi, Lübeck Universitet Klinik for Stråleterapi i Lübeck er en del af såvel Lübeck Universitet som af Universitetsklinik Slesvig-Holsten. Klinikkens opgaver består i sygepleje, forskning og uddannelse. Klinikken er førende inden for feltet radiokirurgi i Slesvig-Holsten og den tredjebedste stråleterapeutiske facilitet i Tyskland. Kontaktinformation Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck, Tyskland Prof.dr. Dirk…

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse Projektpartner Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelse er, foruden at være Danmarks største NGO med over 450.000 medlemmer, en aktiv forsknings-, forebyggelse-, oplysnings-, og patientstøtteorganisation med ca. 1000 medarbejdere. Organisationen rejser årligt over 650 millioner kroner fra befolkningen til støtte for dansk kræftforskning. Foreningens tre hovedområder er forskning, forebyggelse og rådgivning til både kræftpatienterne og…

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder Sjællands Universitetshospital

Leadpartner Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder Sjællands Universitetshospital Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital er leadpartner i Changing Cancer Care og står med det overordnede ansvar for gennemførslen og koordinering af projektet. Afdelingen varetager den specialiserede kræftbehandling, herunder stråleterapi og palliation i Region Sjælland med særligt fokus på at øge livskvaliteten for…