Medicinsk Klinik I, Universitetsklinik Slesvig-Holsten

Netværkspartner Medicinsk Klinik I, Universitetsklinik Slesvig-Holsten Afdelingen har særlig videnskabelig interesse i forskning i kræftpatienternes livskvalitet. Patientrelaterede emner, så som patientrapporterede behandlingsresultater, som omfatter livskvalitet, og patientrapporterede behandlingserfaringer spiller en central rolle i palliativ pleje af personer med kræft. Kontaktinformation Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck Prof. Dr. Frank Gieseler Frank.Gieseler@uksh.de +49 451 500 441 56…

Institut for Klinisk Molekylærbiologi, Universitetsklinik Slesvig-Holsten

Projektpartner Institut for Klinisk Molekylærbiologi, Universitetsklinik Slesvig-Holsten Institut for Klinisk Molekylærbiologi er et universitetsforskningscentrum i Kiel, som er tilknyttet Universitetsklinik Slesvig-Holsten. Det består af flere forskergrupper og ca. 140 medarbejdere. Forskergrupperne beskæftiger sig med genomiske metoder, bioinformatik, associationsstudier (sammenhæng mellem molekylarbiologi og sygdom), immunbiologi, cellebiologi, mikrobiom, forskning i inflammatoriske sygdomme og cancerforskning. Inden for cancerforskning…

Afdeling for Forskning og Lære i Plejesektoren på Institut for Socialmedicin og Epidemiologi, Lübeck Universitet

Projektpartner Afdeling for Forskning og Lære i Plejesektoren på Institut for Socialmedicin og Epidemiologi, Lübeck Universitet Afdelingens centrale opgaver er gennemførslen af forskningsprojekter og fremmelsen af evidensbaseret ageren og plejepraksis. Således er fokusområdet inden for forskningen i klinisk pleje udviklingen, evalueringen og implementeringen af plejeinterventioner med hovedvægt på plejetilbud til ældre og kognitivt indskrænkede patienter…

Institut for Kræftepidemiologi, Lübeck Universitet

Projektpartner Institut for Kræftepidemiologi, Lübeck Universitet Institut for kræftepidemiologi er tilknyttet Lübeck Universitet og udfører blandet andet statistiske og epidemiologiske vurderinger af kræftregisterdata. Instituttet er desuden involveret i videnskabelig forskning med kræftregisterdata og udfører ligeledes forskning selv. Mange af forskningsprojekterne omfatter dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaer, brug af registerdata, sammenkædning af forskellige datakilder og statistisk…

Klinik for Gynækologi og Obstetrik, Lübeck Universitet

Projektpartner Klinik for Gynækologi og Obstetrik, Lübeck Universitet Klinik for Gynækologi og Obstetrik ved Universitetsklinikken Slesvig-Holsten, Campus Lübeck er en af de største udbydere af sundhedsydelser i Tyskland. Klinikken er af det tyske Cancer Society certificeret som både gynækologisk-onkologisk tumorcenter og brystcenter og er akkrediteret som uddannelsescenter af European Society og Gynaecologic Oncology. Kontaktinformation Ratzeburger…

Vejle Hospital

Projektpartner Vejle Hospital Vejle Hospital har siden 2008 været et dedikeret kræfthospital. Afdelingen varetager den klinisk onkologiske behandling af alle store kræftsygdomme. På afdelingen udføres ca. 9000 kemoterapibehandlinger 0g 22.000 strålebehandlinger årligt, herunder også specialiseret palliativ behandling. Et stort fokus på behandlingskvalitet og patientsikkerhed har medført flere kvalitetsforbedringsprojekter og prioritering af patientinvolvering har resulteret i…

Forskningsprojekter og klinisk optimering

Projektpartner Forskningsprojekter og klinisk optimering Enheden for Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO) er en enhed på Sjællands Universitetshospital. Enheden fokuserer på at øge kvaliteten af behandlingen, patientsikkerheden og effektiviteten i sundhedssektoren. Det primære arbejdsområde er at understøtte forsknings- og innovationsprojekter, såsom klinisk optimering på sygehusene i Region Sjælland. I det treårige Interreg-projekt InnoCan har enheden…

Lægecentret i Büsum

Projektpartner Lægecentret i Büsum Lægecentret Büsum er det første lægehus i Tyskland, der er ejet af en kommune. Lægehuset Büsum bliver forvaltet som kommunalt selskab med begrænset ansvar og har seks ansatte læger. I klinikken bliver alle ydelser, lige fra EKG til ultralydsundersøgelser, som praktiserende læger normalt udfører, tilbudt. Til lægecentret hører desuden et apotek,…