Klinik for Børne-og Ungdomsmedicin

Netzwerkpartner Klinik for Børne-og Ungdomsmedicin Formålet med begge forskningsprojekterne CCC og KULT-SH er at lette hverdagen for kræftpatienter og pårørende vha. ny sundhedsteknologi og telemedicin. Grundtanken i begge projekter er, at brugen af innovative teknologier kan spare kræftpatienter for nogle af deres sygehusbesøg og transport i forbindelse hermed – og dermed bidrage til en bedre…

Medicinsk Klinik I, Universitetsklinik Slesvig-Holsten

Netværkspartner Medicinsk Klinik I, Universitetsklinik Slesvig-Holsten Afdelingen har særlig videnskabelig interesse i forskning i kræftpatienternes livskvalitet. Patientrelaterede emner, så som patientrapporterede behandlingsresultater, som omfatter livskvalitet, og patientrapporterede behandlingserfaringer spiller en central rolle i palliativ pleje af personer med kræft. Kontaktinformation Ratzeburger Allee 160 23538 Lübeck Prof. Dr. Frank Gieseler Frank.Gieseler@uksh.de +49 451 500 441 56…

Institut for Klinisk Molekylærbiologi, Universitetsklinik Slesvig-Holsten

Projektpartner Institut for Klinisk Molekylærbiologi, Universitetsklinik Slesvig-Holsten Institut for Klinisk Molekylærbiologi er et universitetsforskningscentrum i Kiel, som er tilknyttet Universitetsklinik Slesvig-Holsten. Det består af flere forskergrupper og ca. 140 medarbejdere. Forskergrupperne beskæftiger sig med genomiske metoder, bioinformatik, associationsstudier (sammenhæng mellem molekylarbiologi og sygdom), immunbiologi, cellebiologi, mikrobiom, forskning i inflammatoriske sygdomme og cancerforskning. Inden for cancerforskning…

Afdeling for Forskning og Lære i Plejesektoren på Institut for Socialmedicin og Epidemiologi, Lübeck Universitet

Projektpartner Afdeling for Forskning og Lære i Plejesektoren på Institut for Socialmedicin og Epidemiologi, Lübeck Universitet Afdelingens centrale opgaver er gennemførslen af forskningsprojekter og fremmelsen af evidensbaseret ageren og plejepraksis. Således er fokusområdet inden for forskningen i klinisk pleje udviklingen, evalueringen og implementeringen af plejeinterventioner med hovedvægt på plejetilbud til ældre og kognitivt indskrænkede patienter…