Klinik for Børne-og Ungdomsmedicin

Netzwerkpartner Klinik for Børne-og Ungdomsmedicin Formålet med begge forskningsprojekterne CCC og KULT-SH er at lette hverdagen for kræftpatienter og pårørende vha. ny sundhedsteknologi og telemedicin. Grundtanken i begge projekter er, at brugen af innovative teknologier kan spare kræftpatienter for nogle af deres sygehusbesøg og transport i forbindelse hermed – og dermed bidrage til en bedre…