Changing Cancer Care repræsenteret ved Danske Kræftforskningsdage 2022

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) inviterer for fjerde gang til Danske Kræftforskningsdage. Her vil flere forskellige områder indenfor kræftforskningen blive formidlet til en konference, der afholdes over to dage den 25. og 26. august. Hvert år får mere end 100 forskere muligheden for at præsentere deres forskning for de…

Verdenskongres i København om elektroporation – Julie Gehl, forsker i CCC, ser frem til vidensdeling på området.

Eksperter fra hele verden mødes den 9. – 13. oktober i København for at dele ny viden. Professor og overlæge Julie Gehl, der er arrangør af årets kongres, ser store perspektiver i brugen af elektroporation inden for kræftbehandling, men også på mange andre felter. Professor og overlæge på Sjællands Universitetshospital Julie Gehl er en af…

International vidensdeling i Lübeck

Den 12. maj blev der afholdt den afsluttende internationale konference for det 4-årige dansk-tyske Interreg-projekt Changing Cancer Care om nye metoder i kræftbehandling. Godt 50 forskere og sundhedseksperter fra både Danmark og Tyskland mødtes i Lübeck og fik muligheden for at lytte til syv foredrage om en række emner indenfor kræftbehandling og -pleje. Keynote ved…

Projektdeltagere ved konferencen i Køge i efterår 2021

Konference for afslutningen af Interreg-projektet Changing Cancer Care

(Foto: Projektdeltagere ved konferencen i Køge i efterår 2021)     Den 12. maj afholdes den afsluttende, internationale konference i Lübeck for det dansk-tyske forskningsprojekt om nye metoder i kræftbehandling Tre og et halv år har danske og tyske videnskabsfolk og fagpersonale fra sundhedsområdet i tæt samarbejde med patienter og pårørende forsket i nye og forbedrede…

Undersøgelse af brug af telefonkonsultationer til kræftpatienter under COVID-19

I arbejdspakke 6 i Changing Cancer Care blev der lavet et studie af kræftpatienters opfattelse af brugen af telefonkonsultationer under COVID-19 pandemiens første bølge. I stedet for at møde op på kræftafdelingen på hospitalet, blev patienterne ringet op og talte i telefonen med lægen når det drejede sig eksempelvis om opfølgningssamtaler eller konsultationer. Studiet blev…

Susanne Andresen fik dbio prisen 2021

Susanne Andresen er bioanalytiker på klinisk biokemisk afdeling på Køge sygehus, og hun arbejder med i Interreg-projekt Changing Cancer Care. Hun fik årets dbio prisen for hendes arbejde med Implementering af patientnært apparatur (POCT) i Præhospital og eHospital i Region Sjælland og for hendes arbejde med undervisning af ambulancepersonale og kommunernes akutsygeplejersker. I Changing Cancer…

Information: 1st NORD Liquid Biopsy Symposium

The Northern Oncology Research & Development consortium organizes a joint research meeting on the 27th of October 2021 at the Media Docks in Lübeck (also accessible virtual via stream)   Specific genetic alterations present in tumor cells increasingly guide treatment decisions on a single patient level. Under treatment, the amount or clonal composition of genetic…

Love your patients – Love your work

50 forskere fra Danmark og Tyskland deltog ved konferencen „Momentum Meeting“ i Slagelse som informerede om den nyeste forskning indenfor kræftbehandling. Arrangement er del af Interreg-Projekt Changing Cancer Care. Love your patients – Love your work; menneske og omsorg står i centrum og først derefter kommer teknologi og teknologisk udvikling. Dette motto kunne har stået…

Videoforedrage

Region Sjællands Forskningsdag 2021 blev hold i september, og flere forskere fra Changing Cancer Care var med. Se tre korte videos om deres projekter her.   Oversigt til alle foredrage på Forskningens Dag findes her: Forskningens Dag 2021   Under overskriften ”Cancer” fortalte forskningssygeplejerskere Mille Vissing om Calcium Elektroporation. ”Tumor response to calcium electroporation in…

Et innovativt kursus for sygeplejerskerne

Nye perspektiver i onkologisk pleje er en af resultaterne af dansk-tysk samarbejde i projektet Changing Cancer Care Onkologisk pleje er blevet meget kompleks og er kendetegnede ved et bredt spektrum af nye behandlingsmuligheder. Dermed opstår der nye udfordringer til diagnostik, behandling og patientcentreret omsorg for kræftpatienter. En meget vigtig ting at få med her er…