Forskning, uddannelse og klinisk ledelse

Arbejdspakke 3 Changing Cancer Care mødte fra d. 26. til 27. august til workshop med danske og tyske kollager i Rødvig Til stor glæde kunne projektdeltagerne for første gang i lang tid mødes fysisk til en workshop, selvom glæden blev mindsket, da de tyske projektpartnere på grund af deres regionale corona-regler måtte nøjes med at…

Pilotprojekt HomeHemo er på vej

Et ny dansk-tysk Interreg-projekt er i startfasen. Netværksprojektet med navnet HomeHemo er rettet mod en forbedring af behandlingen af patienter med blodkræft. Målet på langt sigt er, at udvikle en blodtest der muliggør screeningen af sundhedsstatus ved leukæmipatienter i eget hjem og der kan gennemføres af patienterne selv. Dermed kunne patienterne undgå mange ture til…

Foredrag om calcium electroporation

Mille Vissing holder foredrag den 10. september i Faaborg ved Nationalt Forskningsseminar. Foredrag har titlen ”Calcium electroporation for cancers affecting the skin – Response and histopathology investigated in two parallel non-randomized clinical phase II studies”. Mille Vissing er læge og phd-studerende ved Sjællands Universitetshospitals Onkologisk afdeling.

Implementering af innovative løsninger til gavn for patienterne. Prof. Julie Gehl sammentænker forskning og udvikling og ønsker en bedre integration af nye teknologier i sundhedsvæsenet.

– Jeg synes, der foregår en vanvittig hurtig udvikling indenfor sundhedsteknologi lige nu, og det har vi egentlig været langsomme til at implementere. Julie Gehl ser mange muligheder i den teknologiske udvikling, vi oplever, og hun ønsker at den kommer patienterne, borgere og sundhedsvæsen til gavn så hurtig som muligt. Det drejer sig både om…

Tillykke!

Prof. Dr. Dirk Rades, direktør for klinik for stråleterapi ved UKSH-Campus Lübeck og professor ved Universitet Lübeck, betragtes som en af verdens mest renommerede stråleterapispecialister til behandling af metastaser. Han er netop blevet udnævnt til Fellow af American Society for Radiation Oncology. Denne hæderstitel tildeles forskere der over mindst 15 år har bidraget med fremragende…

Nye perspektiver i onkologisk pleje

Kurs til sygeplejerskerne indenfor Interreg-projekt Changing Cancer Care Onkologisk pleje er blevet mere og mere komplekst, og i dag findes der mange forskellige behandlingsmuligheder. I denne sammenhæng opstår der en række udfordringer indenfor diagnostik, behandling og patientcentreret pleje af kræftsygdomme, og her er sygeplejerskernes kompetencer et centralt og forbindende element. For at tackle disse udfordringer,…

Mennesket i midtpunkt. Dirk Rades – professoren med de mange projekter

Prof. Dr. med. Dirk Rades er direktør for Klinik for Stråleterapi ved Campus Lübeck af Universitetsklinik Slesvig-Holsten. Siden 1997 har han arbejdet med fagområdet stråleterapi, været medlem i forskellige nationale og internationale fagselskaber, medvirker i diverse udvalg og bestyrelser, er medlem i editorial boards af forskellige tidsskrifter og fagblade, og han har selv publiceret mange…