Undersøgelse af brug af telefonkonsultationer til kræftpatienter under COVID-19

I arbejdspakke 6 i Changing Cancer Care blev der lavet et studie af kræftpatienters opfattelse af brugen af telefonkonsultationer under COVID-19 pandemiens første bølge. I stedet for at møde op på kræftafdelingen på hospitalet, blev patienterne ringet op og talte i telefonen med lægen når det drejede sig eksempelvis om opfølgningssamtaler eller konsultationer. Studiet blev…

Susanne Andresen fik dbio prisen 2021

Susanne Andresen er bioanalytiker på klinisk biokemisk afdeling på Køge sygehus, og hun arbejder med i Interreg-projekt Changing Cancer Care. Hun fik årets dbio prisen for hendes arbejde med Implementering af patientnært apparatur (POCT) i Præhospital og eHospital i Region Sjælland og for hendes arbejde med undervisning af ambulancepersonale og kommunernes akutsygeplejersker. I Changing Cancer…

Information: 1st NORD Liquid Biopsy Symposium

The Northern Oncology Research & Development consortium organizes a joint research meeting on the 27th of October 2021 at the Media Docks in Lübeck (also accessible virtual via stream)   Specific genetic alterations present in tumor cells increasingly guide treatment decisions on a single patient level. Under treatment, the amount or clonal composition of genetic…

Love your patients – Love your work

50 forskere fra Danmark og Tyskland deltog ved konferencen „Momentum Meeting“ i Slagelse som informerede om den nyeste forskning indenfor kræftbehandling. Arrangement er del af Interreg-Projekt Changing Cancer Care. Love your patients – Love your work; menneske og omsorg står i centrum og først derefter kommer teknologi og teknologisk udvikling. Dette motto kunne har stået…

Videoforedrage

Region Sjællands Forskningsdag 2021 blev hold i september, og flere forskere fra Changing Cancer Care var med. Se tre korte videos om deres projekter her.   Oversigt til alle foredrage på Forskningens Dag findes her: Forskningens Dag 2021   Under overskriften ”Cancer” fortalte forskningssygeplejerskere Mille Vissing om Calcium Elektroporation. ”Tumor response to calcium electroporation in…

Et innovativt kursus for sygeplejerskerne

Nye perspektiver i onkologisk pleje er en af resultaterne af dansk-tysk samarbejde i projektet Changing Cancer Care Onkologisk pleje er blevet meget kompleks og er kendetegnede ved et bredt spektrum af nye behandlingsmuligheder. Dermed opstår der nye udfordringer til diagnostik, behandling og patientcentreret omsorg for kræftpatienter. En meget vigtig ting at få med her er…

Forskning, uddannelse og klinisk ledelse

Arbejdspakke 3 Changing Cancer Care mødte fra d. 26. til 27. august til workshop med danske og tyske kollager i Rødvig Til stor glæde kunne projektdeltagerne for første gang i lang tid mødes fysisk til en workshop, selvom glæden blev mindsket, da de tyske projektpartnere på grund af deres regionale corona-regler måtte nøjes med at…

Pilotprojekt HomeHemo er på vej

Et ny dansk-tysk Interreg-projekt er i startfasen. Netværksprojektet med navnet HomeHemo er rettet mod en forbedring af behandlingen af patienter med blodkræft. Målet på langt sigt er, at udvikle en blodtest der muliggør screeningen af sundhedsstatus ved leukæmipatienter i eget hjem og der kan gennemføres af patienterne selv. Dermed kunne patienterne undgå mange ture til…

Foredrag om calcium electroporation

Mille Vissing holder foredrag den 10. september i Faaborg ved Nationalt Forskningsseminar. Foredrag har titlen ”Calcium electroporation for cancers affecting the skin – Response and histopathology investigated in two parallel non-randomized clinical phase II studies”. Mille Vissing er læge og phd-studerende ved Sjællands Universitetshospitals Onkologisk afdeling.

Implementering af innovative løsninger til gavn for patienterne. Prof. Julie Gehl sammentænker forskning og udvikling og ønsker en bedre integration af nye teknologier i sundhedsvæsenet.

– Jeg synes, der foregår en vanvittig hurtig udvikling indenfor sundhedsteknologi lige nu, og det har vi egentlig været langsomme til at implementere. Julie Gehl ser mange muligheder i den teknologiske udvikling, vi oplever, og hun ønsker at den kommer patienterne, borgere og sundhedsvæsen til gavn så hurtig som muligt. Det drejer sig både om…